Drodzy Inspiratorzy!

Zapraszamy do zapoznania się z opisem Mistrzostw!!!! Na dole strony znajdą Państwo 

Mistrzostwa makijażu: Makijaż Glam Beauty- Look na czerwony dywan z zastosowaniem technik konturowania i strobingu.

Mistrzostwa odbędą się podczas II Kongresu i Targów Innova Beauty & Pharm

https://web.facebook.com/events/801711896638347/
http://beauty.ibfgroup.pl/

Główny Organizator wydarzenia
Make-Up Room Moniki S-J
27-28 Maja 2017 r.
Organizator Targów Innova Beauty & Pharm
Innova Business Forum Group
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul.Tadeusza Lenartowicza 3 lok 5 , 31-138 Kraków

MIEJSCE:
Hala Sportowa Warszawianka, Ul. Piaseczyńska 71, Warszawa

Temat mistrzostw:
Makijaż Glam Beauty
Makijaż na czerwony dywan z zastosowaniem
technik konturowania i strobingu.

Wieczorowy look rodem z czerwonego dywanu!!!
Konkurs skierowany jest do dwóch kategorii: profesjonalistów oraz amatorów. W konkursie wręczane będą dwie nagrody główne, oddzielnie dla każdej kategorii.
Konkurs wymaga profesjonalnego podejścia, dobrego gustu, wysublimowanego poziomu estetyki lub nieposkromionej wyobraźni, a przede wszystkim doskonałego warsztatu wizażowego. Makijaż ten jest idealnym wyśrodkowaniem efektu glam -czyli blasku, konturowania i strobingu, doboru odpowiednich kolorów, jak i Beauty - idealnego zastosowania technik kamuflażu korekcji oraz podkreślenia urody modelki. Dodatkowo, dla profesjonalistów biorących udział w konkursie oczekujemy zastosowania fryzur rodem z czerwonego dywanu. Fryzura dopasowana do wykonanego makijażu oraz tematyki konkursu.


Zadanie konkursowe, podczas mistrzostw makijażu, będzie polegało na stworzeniu artystycznej interpretacji wizerunku Glam Beauty- wizerunek z czerwonego dywanu. Ważne będzie podkreślenia oryginalnego wizażu, jego charakterystycznego stylu oraz wszystkich elementów. Istotne będą wszystkie detale wizażowe: zastosowanie techniki konturowania oraz strobingu , brwi, usta, dobór kolorów, dodatki, włosy. Zaproponowane stylizacje powinny być efektem kreatywnego podejścia do tematu oraz zaawansowanego warsztatu wizażowego.

Konkurs podzielony jest na dwa etapy.

1.Pierwszy etap dotyczy zgłoszenia internetowego formularza wraz ze zdjęciem wykonanej stylizacji zgodne z tematyką konkursu.
Zgłaszający się do udziału w mistrzostwach zobowiązany jest do pobrania zgłoszenia za pomocą strony internetowej Make-Up Roomwww.facebook.com/MSJ.makeupartist w wydarzeniu Mistrzostwa Makijażu Profesjonalnego / stronie www.beauty.ibfgroup.pl i przesłania go drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 27 marca 2017roku.
Zgłaszający wraz z formularzem zgłoszeniowym dołącza zdjęcie przed i po wykonanego makijażu, uchwycone w tej samej pozie modelki. Zdjęcie powinno zawierać kartkę z dopiskiem Mistrzostwa Makijażu Profesjonalnego. Zdjęcie modelki po wykonaniu makijażu – oczy otwarte. Zdjęcie modelki po wykonaniu makijażu - oczy zamknięte. Uwaga: przesłane zdjęcia nie mogą być poddane obróbce graficznej

Kryteria ocen dla kategorii amator zawierać będą ocenę technik wykonanego makijażu. Kryteria ocen dla kategorii profesjonalista zawierać będą ocenę technik wykonanego makijażu oraz fryzury.

Spośród nadesłanych prac jury wyłoni 5 najlepszych prac z każdej kategorii, którzy wystąpią w finale konkursu Mistrzostw Makijażu Profesjonalnego na scenie podczas targów.

Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty rejestracyjnej w wysokości 50 zł brutto dla kategorii amator oraz 100 zł brutto dla kategorii profesjonalista na konto Organizatora w dniu rejestracji zgłoszenia. W przypadku braku wpłaty organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w mistrzostwach. Wniesiona opłata rejestracyjna nie będzie zwracana uczestnikowi i zostanie przeznaczona na realizację celów statutowych Organizatora.
nr konta: 67 1240 3350 1111 0010 3726 1662 z dopiskiem Mistrzostwa Makijażu Profesjonalnego kategoria Amator bądź Profesjonalista i nazwisko uczestnika.
O zakwalifikowaniu się na mistrzostwa uczestnik zostanie powiadomiony mailowo. Lista finalistów zostanie również zamieszczona na stronie Organizatora make- up room jak i na stronie poświęconej wydarzeniu link do strony będzie podany na stronie organizatora pod opisem mistrzostw w dniu 03 kwietnia 2017roku.

2. Drugi etap konkursu.
Finaliści konkursu będą wykonywać makijaż konkursowy zgodny z nadesłaną pracą w zgłoszeniu on-line. Organizator zapewnia na scenie stanowisko pracy. Finalista do przygotowania stylizacji oraz makijażu używa własnych produktów oraz modelki( modelka musi być ubrana w czarny t-shirt /bluzkę nie zakłócająca efektowi makijażu). Planowane rozpoczęcie mistrzostw 14.00 27 maja 2017r. Na wykonanie zadania uczestnicy mają 60min. Wszystkie materiały użyte podczas mistrzostw muszą być sterylne i czyste. Makijaż będzie wykonywany na scenie targowej, podczas których jury złożone z ekspertów będzie prowadzić swoje oceny. Po zakończeniu konkursu uczestnicy zostaną poproszeni o posprzątanie swoich stanowisk oraz pozostanie na miejscach pracy.
Jury po konsultacjach oraz podliczeniu punktów przedstawi na scenie targowej wyniki mistrzostw. Następnie zostaną wręczone nagrody dla uczestników. Planowo ceremonia wręczenia nagród nastąpi około godziny16.00

KRYTERIA OCENY:
1.Modelarz twarzy z zastosowaniem technik konturowania i strobingu.
Kolor, równość (harmonia), aplikacja, dobór makijażu, puder, róż, modelowanie twarzy
2. Oczy
Cienie, kreski, kształtowanie brwi, stylizacja rzęs
3. Usta
Kontur, aplikacja koloru, finezyjność
4. Wrażenie ogólne
Interpretacja tematu, dopasowanie makijażu do stylizacji, metody pracy
5. Dla kategorii profesjonalista oceniana będzie fryzura

NAGRODY:
1. Nagroda główna dla kategorii profesjonalista :
-Stanowisko stacjonarne do Make-Up ( zawierające lustro z oświetleniem) - Foto-Meblik
-Sesja zdjęciowa (makijaży do budowania portfolio) wykonana w Studio THE ONE
-Zestaw Kosmetyków (...)
-Warsztaty u Ewy Gil

2. Nagroda główna dla kategorii amator:
- Szkolenia zawodowe ( Moduł I) - Make-Up Room Monika S-J
- Zestaw Kosmetyków
-Warsztaty u Ewy Gil

Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty udziału w Mistrzostwach Makijażu Make-up Show 2016.
Decyzja jury jest ostateczna i nie ma od niej odwołania. Rejestrując się, uczestnik akceptuje regulamin mistrzostw

PRZEPISY OGÓLNE:
1 W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób posiadających obywatelstwo polskie.
2 Rejestracja do udziału w konkursie stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca zdjęcie jest autorem koncepcji i wykonania sfotografowanych makijaży oraz stylizacji.
3 Przesłanie zgłoszenia udziału w konkursie jest jednocześnie oświadczeniem, że autor wyjaśnił prawa osób portretowanych i osoby sportretowane wyrażają zgodę na ich publikację dla celów promocyjnych konkursu oraz, że autor przyjmuje na siebie wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury, które osoby trzecie mogłyby kierować przeciwko Organizatorowi.
4 Zgłaszając udział w konkursie uczestnik tym samym przyjmuje warunki Regulaminu konkursu, zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych(Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu realizacji konkursu zgodnie z Regulaminem, w tym promocji konkursu w mediach w zakresie obejmującym dane takie jak: wizerunek, imię i nazwisko, nazwa salonu/ gabinetu, miasto. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Administratorem danych Innova Business Forum Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
ul.Lenartowicza 3 lok 5, 31-138 Kraków .
5 Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystywania przez Organizatora zdjęcia konkursowego oraz zdjęć z przebiegu konkursu w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych celach promocyjno-reklamowych.
6 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. W sprawach nie określonych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących.
7 Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z winy osób trzecich.
8 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, funkcjonowania Konkursu oraz zakończenia jego działalności w każdym czasie, bez podawania przyczyny, o czym poinformuje na stronie

www.facebook.com/MSJ.makeupartist.pl

oraz

http://www.ibfgroup.pl/targi/innova-pharm.html


Organizator:


Make-Up Room Moniki S-J oraz Innova Beauty & Pharm
Według organizatora kategorią amator określa się osobę która nie posiada wykształcenia w zawodzie wizażysty lecz posiada bogatą wiedze na temat makijaży. Oczekujemy kreatywności i zaangażowania w wykonaną pracę.

Według organizatora kategorią profesjonalista określa się osobę która : posiada wykształcenie w kierunku wizażysty bądź charakteryzatora lub posiada bogate doświadczenie w zawodzie.
Oczekujemy zastosowania w.w technik makijażu oraz stylizacji fryzury.

 


Materiały do pobrania:

Regulamin mistrzostw

Formularz zgłoszeniowy


Partnerzy: